Alla ljudböcker

Välj vilken typ av meditation eller avslappningsövning du letar efter, eller vilket syfte du vill använda den för nedan. När du har valt kategori kommer du sedan att kunna filtrera övningarna beroende på vilket språk de är på. Hemsidan är alltid på svenska men beskrivningarnaav de olika böckerna är på bokens språk.