Progressiv muskelavslappning för barn

Beskrivning

Progressiv muskelavslappning för barn är en enkel avslappningsövning som går ut på att först spänna och sedan slappna av i olika muskelgrupper. Övningen är utarbetad tillsammans med fem och sexåringar men passar även för äldre barn. Vuxna som vill introducera övningen för barn bör se den som en övning i kroppsmedvetenhet snarare än en vilostund. Berätta för barnen vad det innebär att spänna sina muskler – som när man ska visa hur stark man är i armarna brukar fungera bra. Låt också gärna barnen ställa frågor under tiden om de har några. Barn som inte ska sova mitt på dagen bör hellre få göra övningen vid andra tillfällen än efter maten, t.ex. efter ett rörelsepass eller vid en samling innan maten eller mellanmål om denna övning används på förskola eller skola.

Liknande övningar för både vuxna och barn

Progressiv muskelavslappning 2
Progressiv muskelavslapning 2
En enkel avslappningsövning
En enkel avslappningsövning
Rosenträdgården
Rosenträdgården
Korta kroppsscanningar
Korta kroppsscanningar