Avslappningsövningar och meditationer för barn

Visst kan barn också meditera och göra avslappningsövninar. Oftast behövs inte heller några särskilda övningar, utan de kan göra samma som vuxna. Ibland kan det dockvaa enklare och roligare för dem med övningar där upplägget och språket är  anpassat för barn. Här kan du läsa mer om de övningar som vi utarbetat för, och ibland tillsammans med, barn.

Progressiv muskelavslappning för barn
Progressiv muskelavslappning för barn