Nya meditationen Metta-meditation med mina favoritfraser

Bildlänk till Metta-meditation med mina favoritfraser

Idag kommer den nya meditationen Metta-meditation med mina favortifraser. På engelska kallas tekniken loving kindness, vilket på svenska motsvaras av kärleksfull vänlighet eller kärleksfull välvilja. Tekniken går ut på att man föreställer sig olika individer, det kan vara både människor och djur, och riktar välönskningar till dem i form av fyra fraser som man upprepar om och om igen. Ett metta-mantra kan varieras i oändlighet. Endast fantasin sätter gränser för hur du utformar det. Just den här övningen bygger på mina egna favorit-fraser.

Du kan lyssna på meditationen på Spotify, Apple Music & Google Play Music och köpa den bl.a. på iTunes

Forskning säger: Tekniken kan förändra DNA-uttryck

Jag kom i kontakt med den här tekniken när jag läste en distanskurs i positiv psykologi arrangerad av Dr. Barbara Fredrikson på University of North Carolina at Chapel Hill. Fredrikson har tillsammans med kollegor på UCLA jämfört effekten av traditionella mindfulness övningar och loving kindness. Så här beskrev om resultaten under en webb-föreläsning:

På engelska

We randomly assigned people to learn either loving kindness or mindfulness meditation, and we compared the two. Volunteers gave us blood samples before and after the experiment, and we shipped those samples off to my colleague at UCLA, who inspected the volunteers’ white blood cells. He found differences between the loving kindness-meditation group and the mindfulness-meditation group. Both benefit from the practice, but in the white blood cells of the loving kindness group we find decreased expression of pro-inflammatory genes and increased expression of antiviral genes. This shift would, in theory, protect people from chronic illnesses that involve inflammation — like arthritis and heart disease — and help them fight off colds and flus. This is after just six weeks of loving kindness meditation, practicing three to four times a week for fifteen or twenty minutes at a time — a total of about an hour a week.

Min översättning

Vi tilldelade slumpmässigt ett antal personer uppgiften att lära sig antingen metta-meditation/kärleksfull vänlighet eller mindfullness meditation och så jämförde vi dessa två grupper. Deltagare gav oss frivilligt blodprov för, under och efter experimentet. Vi skickade iväg dessa prov till min kollega på UCLA, som analyserade deltagarnas vita blodkroppar. Han hittade skillnader mellan loving kindness-gruppen och mindfullness-gruppen. Båda grupperna gjorde hälsovinster av meditationsövningarna, men hos de personer som tillhörde loving kindness-gruppen kunde vi se minskat uttryck av proinflammatoriska gener och ökat genuttryck hos antivirala gener. Det innebär att förändringen skulle, i teorin, kunna skydda deltagarna från kroniska sjukdomar som beror på inflammation – som ledgångsreumatism och hjärt- och kärlsjukdom – och hjälpa till att bekämpa förkylning och influensa. Detta bara efter bara en period på sex veckor där man utövade loving kindness meditation tre till fura gånger i veckan i 15-20 minuter åt gången, vilket motsvarar totalt en timme per vecka.

Fler Metta-Meditationer

Jag har redan gett ut en annan övning i kärleksfull vänlighet som heter Metta-meditation för självkärlek. Den är särskilt utformad för att stärka självkänslan, dock vänder jag på steken i upplägget mot hur man brukar göra. Den sedvanliga uppfattningen är att man inte kan älska något annan förrän man har lärt sig  älska sig själv. Det kan äskert vara så för vissa men jag tror inte alls på det som en generell princip. Jag har sett många exempel på precis tvärtom – att en person som genom att likheter mellan det de själva kämpar med hos andra kan sluta döma sig själv så hårt och se sig själv med mer kärleksfulla ögon. 

Bildlänk till Metta-meditation för självkärlek
Metta-meditation för självkärlek

Lyssna på Metta-meditation på självkärlek på Spotify

Lyssna direkt från YouTube

Bra meditationsmusik av Jon Brooks

Idag vill jag tipsa om bra meditationsmusik av Jon Brooks. De senaste veckorna har jag lyssnat mycket på Morning Meditation av Jon Brooks (Du kan lyssna till höger om du läser detta på en dator och längre ner om du läser på en smartphone). Det är ingen vägledd meditation utan bara musik. Själva musiken känns lite som filmmusik. Den är varm och har en behaglig tyngd eller botten som känns trygg och grundande. Verket har också en tydlig melodi och accompanjeras av vacker fågelsång. Jag älskar fågelsång! Den här musiken får mig att le. Det tycker jag om hos morgonmeditationer. Morning Meditation sätter en positiv mental ton för mig under hela dagen. 

Hur kan man använda denna musiken för att meditera? Det du göra på olika sätt. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Även om vissa meditationslärare kommer att förmedla vissa “regler” för att meditera så finns det inte några universiella regler. De man då presenterar är ett upplägg för en viss meditationsteknik.  Jag definerar meditation som att vara i ett meditativt tillstånd. Hur man bäst kommer dit är olika för olika personer, ofta beroende på hur man lättast tar in och bearbetar information – auditivt, visuellt eller kinestetiskt. Du kan använda Morning Meditation för att göra en sk. Spotlight meditation, där du låter musiken vara ett ankare för din uppmärksamhet. Kanske väljer du att lyssna på pianot eller fågelsången och noter hur det låter. Detta handlar into om fokus i sig utan om att ge hjärnan något att göra så att du kan slappna av. Hjärnan är byggd för att tjattra om dina problem när du inte är upptagen med något viktigt. Det sättet  funkar bra för dig som gillar traditionella mindfullnessövningar och har lätt för att ta till dig ljud.

Du kan också vidga hur du använder musiken och istället för att tänka att du ska förankra uppmärksamheten vid den istället uppleva den med hela din kropp. Känn musiken. Du behöver inte sätta ord på eller analysera hur det känns. Det är själva känslan som spelar roll – att vara i den. Musiken kan väcka emotionella känslor och fysiska känslor, bara vila i den upplevelsen. Om det är så att en jobbig känsla väcks så gör det inget. Känslor kan vara jobbiga men de är inte farliga. Att vi har svårt att hantera våra känslor tror jag i många och mycket beror på att vi tror att de inte kommer att gå över. Det är vanligt att det väcks jobbiga känslor ibland när man mediterar jag sätter likhetstecken mellan det och att vi kan känna stor eller oro när vi ser något vackert. Jag fick en förklaring på detta för ett ta sedan – jag måste hitta boken jag läste det i igen. Det handlar om vår förmåga att lära oss språk och kategorisera. Hjärnan arbetar i det fallet med dualiteter. Lugn hör ihop med oro, gläde med sorg osv. Så när du upplever lugn kan du också uppleva oro. Så om du har den upplevelsen är du mediterar så är det inget konstigt eller farligt. 

Jag brukar använda mig av den senare övningen eller den som jag ska berätta om nu. Jag bearbetar information lättast visuellt och tänker i bilder. Med det menar jag att när du berättar om något för mig så ser jag det du berättar för mig som en film i huvudet. Därför inspirerar också musik bilder i mitt huvud. Jag ser ofta vackra avslappnade platser för min inre syn. Om du vill kan du alltså låta musiken inspirera en dagdrömsmeditation. Lyssna på den och låt den ta dig till en plats där du kan slappna av. Skillnaden mellan visualisering och vägledd dagdröm är dock att man inte bara stannar vid själva bilen utan också använder sig av hjärnans förmåga att minnas och föreställa sig fysiska känslor och ljud. Tillåt dig därför också att utforska platsen med dina andra sinnen och känn hur det skulle vara att vara där rent fysiskt. Kanske känner du dofter, känner hur du rör dig eller solen mot din hud. I början kanske du får medvetet känna efter hur det skulle kännas att vara där. Det behöver du inte efter ett tag. Då kommer det automatiskt. (Efter ett tag menar jag månader eller år döm inte ut din förmåga att meditera för fort. Du lärde dig inte läsa eller cykla på en eftermiddag. Meditation är också något man behöver lära sig.)

Nu blev det mycket mer information än bara om Books musik men jag kände att det kan vara av intresse. Om vi ska återvända till kompositören och hans musik så finns det en anledning att jag tycker att hans musik låter som filmmusik. Han är nämligen en brittisk musikskapare som särskilt inriktar sig på att skriva musik för just tv och film. Du kan läsa mer på hans hemsida: http://www.jonbrooks.co.uk/

Bra meditationsmusik av Jon Brooks

Lyssna direkt

Mer bra meditationsmusik av Jon Brooks på SoundCloud

Letar du efter guidade meditationer?

Besöker du min hemsida för första gången? Välkommen! I dagens blogginlägg tipsar jag om bra meditationsmusik. Att meditera eller göra avslappningsövningar till baka musik kräver en viss erfarenhet och viss vana. Många föredrar en guidad meditation. Då har du hittat rätt. Jag har i skrivande stund i rund slänga 20 guidade meditationer och avslappnignsövningar som du kan lyssna på på Spotify, Apple Music, (Vissa även på YouTube). Du kan läsa mer om mina meditationer under filen Meditationer i menyn.

Vägledda Meditationer på Spotify

Vägledda meditationer på youTube

Fler inlägg om bra meditationsmusik